mehmetduran.com - Paylaşmak Güzeldir...
Asp ile Veritabanı İşlemleri
Bu yazımda okulda aldığım İnternet Programlama dersinde görmüş olduğumuz Asp ile veritabanı uygulamaları hakkında notları paylaşacağım. Asp ile veritabanına bağlanmak ve uygulamalar geliştirmek için yeterli miktarda bilginin olduğuna inanıyorum.

ASP ve ADO (ActiveX Data Object)

ADO (ActiveX Data Objects), Microsoft'un veritabanı uygulamaları için geliştirdiği bir bileşendir. ADO ile veritabanı uygulamaları standart bazı adımları içerir;
. Veritabanı bağlantısının oluşturulması
. Veritabanı başlantısının açılması
. Kayıt dizisinin oluşturulması
. Kayıt dizisinin açılması
. ...Veritabanı ile yapılacak işlemler
. Kayıt dizisinin kapatılması
. Veritabanı bağlantısının kapatılması.

Connection (Bağlantı) Nesnesi

Bir veri tabanından veri alabilmek ya da yazabilmek için önce veri tabanına bağlantı oluşturmak gerekir. Bir bağlantı DSN (Data Source Name) veya DSN siz olmak üzere iki türlü yapılır. DSN li bağlantıda Denetim Masasından ODBC (Open Database Connectivity/Açık Veritabanı Bağlantısı) den veri tabanına bir isim verilir. ASP programı içerisinden bu isimle veri tabanına bağlanılır. DSN sizde ise veri böyle bir ayarlama yapmaya gerek yok veritabanın türü ve yolu ASP kodları arasında tanımlanır.
Veri tabanına bağlantı için bağlantı nesnesi tanımlanmalıdır;
<%
Dim bagObj
Set bagObj=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
%>


ConnectionString Özelliği
ConnectionString bağlanacağımız veri tabanı dosyasının sürücü adı, dosyanın yolu, kullanıcı adı ve şifresi bilgileri tutulur. Open metodu ile açılır.
<%
Dim bagObj
Set bagObj=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
bagObj.ConnectionString="Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" &_
"DBQ="& Server.MapPath("telefon.mdb") & ";" &_
"UID=Yönetici; PWD=123456"
bagObj.Open
%>


Execute Metodu
ADO kullanarak veri tabanından veri almanın üç yöntemi vardır. Bunların hepsi bir bağlantı gerektirir. Bu yöntemlerden en basiti Connection nesnesinin Execute metodudur. Yapılan bağlantı üzerinde yürütülecek SQL cümlesi Connection nesnesinin Execute metodu ile yürütülür. Bu metod SQL sorgusundan eğer bir kayıt kümesi (RecordSet) dönüyorsa bu kayıt kümesini geri döndürür. Aslında dönen değer bir nesnedir. Bu nesneye RecordSet nesnesi denir. Execute metodunun döndürüldüğü RecordSet nesnesi SaltOkunur olup sadece imlecin ileri hareketini destekler.
<%
Dim connObj,SQL,connStr,rsObj
Set connObj=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connStr="Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
connStr=connStr&"DBQ="&Server.MapPath("ornek_vt.mdb")
connObj.ConnectionString=connStr
SQL="SELECT * FROM TbOgrenci"
connObj.Open
Set rsObj=connObj.Execute(SQL)
%>


Yukarıda bağlantı oluşturduğumuz ve tablodan verileri aldığımız kodlardan sonra verileri ekrana yazdırmak için ise şöyle bir kodlama yapabiliriz.

<TABLE>
<TR>
<TH>Adı Soyadı</TH>
<TH>ePosta</TH>
<TH>Telefon</TH>
</TR>
<%
While Not rsObj.Eof
With Response
.Write "<TR>"
.Write "<TD>"&rsObj("Adi")&" "&rsObj("Soyadi")&"</TD>"
.Write "<TD>"&rsObj("ePosta")&"</TD>"
.Write "<TD>"&rsObj("Tel")&"</TD>"
.Write "</TR>"
End With
rsObj.MoveNext
Wend
%>
</TABLE>
<%
connObj.Close
Set rsObj=Nothing
Set connObj=Nothing
%>


Bu notları İnternet Programlama dersi hocamızın vermiş olduğu ders notlardan aktardım.
Mehmet Duran 18 Kasım Salı 2008 2 20666 0,0
Bookmark and Share
Bu Yazıyı Değerlendirin.
Konuyla İlgili Olabilecek Diğer Yazılar MySql'de Stored Procedure Tanımlama ve Kullanma Yeni Sitem ile Tekrar Karşınızdayım! Bloğumun Google Pagerank Değeri 1 Oldu Sql'de Datetime Alanından Yılı ve Ayı Belirleme Fonksiyonu Yeni Bir Final Dönemi
Yorumlar
Yorum Yaz
RSS Yorum Takibi
Berk 11 Aralık Cuma 2009 09:40 #1
PAylaşım için teşekkür ederim işime yarar bende lisede web programlama okuyorum ileride siz gibi olurum inş :) hangi üni ???
Mehmet Duran 11 Aralık Cuma 2009 12:53 #2
Güzel yorumun için teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi'nde okuyorum.
İsim :
Site :
Yorum :

Buradan bu yazıya ait yorumları RSS olarak takip edebilirsiniz.

Bu servis ile yazılara eklenen yorumları RSS ile takip ederek konu ile ilgili başkaları tarafından yapılan yorumları veya konuyla ilgili sorduğunuz sorulara verilen cevapları görebilirsiniz.
Hizmet amaçlı işler başarıya, kar amaçlı olanlar ise başarısızlığa yöneliktir.
Bölümler
Yazılar
Arşiv
Arama
Linkler
Site İçi Arama
Son Zamanlarda Ne Yapıyorum ?
İstatistikler - Araçlar - Reklam
İstatistikler
Sayaç
Mehmet Duran | mehmetduran.com | Copyright © 2009