mehmetduran.com - Paylaşmak Güzeldir...
Asp.net'te Data ile Yüklenen Dropdownlistin İlk Elemanını Değiştirme
Bu yazımda dropdownlist, combobox gibi kontrolleri data ile yüklediğimizde ilk elemanlarının değerlerini ve text değerlerini nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Bu tür olaylarda data yüklediğimiz kontrollerin ilk elemanı hep ilk sırada gelen data olur. Bunun böyle olması yaptığımız uygulama için sorun yaratabilir veya göze hoş gelmez. Bunu önlemek ve bu kontrolleri data ile yüklediğimizde ilk değerlerini değiştirmek için şöyle bir kod yazabiliriz:

    OleDbConnection bg;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        bg = new OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=" + Server.MapPath("~/menu.mdb"));
        OleDbDataAdapter adptor = new OleDbDataAdapter("select * from menum", bg);
        DataTable tb = new DataTable();
        tb.Columns.Add("veriler");
        DataRow r = tb.NewRow();
        r[0] = "";
        tb.Rows.Add(r);
        adptor.Fill(tb);
        if (!IsPostBack)
        {
            DropDownList1.DataSource = tb;
            DropDownList1.DataTextField = "menu";
            DropDownList1.DataValueField = "id";
            DropDownList1.DataBind();
 
            DropDownList1.Items[0].Text = "seciniz...";
            DropDownList1.Items[0].Value = "";
        }
    }

Görüldüğü gibi kodumuz ile ilk önce datayı yükleyeceğimiz DataTable nesnesine bir kolon ekliyoruz ve bu kolona boş bir satır ve bu satırın ardından da dataları ekliyoruz. Daha sonra da bu DataTable nesnesini yükleyeceğimiz dropdown veya combobox gibi kontrollerin gerekli değerlerini belirtip, ilk eleman için istediğimiz değerleri belirtiyoruz. Böylece bu tür kontrolleri data ile yüklediğimiz de ilk elemanları böylece değiştirebiliriz. (Örnekte access veritabanında bulunan verileri çekiyorum.)
Yaptığım uygulamanın ekran görüntüsü ise şöyle:

Asp.net'te Data ile Yüklenen Dropdownlistin İlk Elemanını Değiştirme

İyi Çalışmalar!
Mehmet Duran 25 Eylül Perşembe 2008 3 17375 4,7
Bookmark and Share
Bu Yazıyı Değerlendirin.
Konuyla İlgili Olabilecek Diğer Yazılar Linq to Xml (Linq Konusuna Devam) MySql Veri Türleri ve Select Komutu Örnekleri Jquery ve Ajax ile Dataları Sayfalama İşlemi Asp.net ile Xml Belgeleri Okuma Javascript ile Belli Bir Süre Bekletme ve Yönlendirme İşlemi
Yorumlar
Yorum Yaz
RSS Yorum Takibi
Şizo 22 Temmuz Perşembe 2010 16:31 #1
bu işlem için dropdownlist içerisinde bulunan AppendDataBoundItems özelliğini true yapıp içine manuel olarak seçiniz elemanı ekleyip datasource bağlayabilirsiniz
Mehmet Duran 22 Temmuz Perşembe 2010 17:43 #2
Bunun için aslında birçok yöntem mevcut. Paylaşmış olduğum yöntem biraz kullanışsız. Sunucu tarafında işlem yapmadan script ile de bu değişimi gerçekleştirebiliriz.
tufan 09 Nisan Cumartesi 2011 17:26 #3
@şizo 10 numarasın...
İsim :
Site :
Yorum :

Buradan bu yazıya ait yorumları RSS olarak takip edebilirsiniz.

Bu servis ile yazılara eklenen yorumları RSS ile takip ederek konu ile ilgili başkaları tarafından yapılan yorumları veya konuyla ilgili sorduğunuz sorulara verilen cevapları görebilirsiniz.
Hata yapmayan bir insan genellikle hiçbirşey yapmıyordur.
Bölümler
Yazılar
Arşiv
Arama
Linkler
Site İçi Arama
Son Zamanlarda Ne Yapıyorum ?
İstatistikler - Araçlar - Reklam
İstatistikler
Sayaç
Mehmet Duran | mehmetduran.com | Copyright © 2009